Bevattning av vallar och beten räddar skördar

Vid torka i lantbruket är bevattning avgörande för att rädda skördar. För dig som har möjlighet att bevattna finns det vissa saker att tänka på för att optimera ditt vatten.

För att uppnå effektiv bevattning är det viktigt att vattnet fördelas jämnt över grödan och i rätt mängd. Har du möjlighet att bevattna finns det några saker att tänka på:

  • Vattna inte för mycket. Lägg inte mer än 45-50 millimeter åt gången, då riskerar vattnet att rinna ner för djupt och utom räckvidd för grödan.
  • Men vattna inte heller för lite. Lägg inte mindre än 15 millimeter åt gången, då blir effektiviteten för låg.
  • Undvik om möjligt att bevattna när det blåser >6-8 m/s, avdriftsförluster kan bli stora och är av större vikt än förluster genom direkt avdunstning. 
  • Prioritera färre och bättre vallar nära gården som gödslats ordentligt, hellre än stora arealer som snålgödslats.

Håll koll på vattnet

Ring din Länsstyrelse vid osäkerhet över hur mycket vatten som får tas och var det kan tas ifrån. På Länsstyrelsens hemsida kan du följa vad som gäller bevattning i respektive län. 

Hos Jordbruksverket, under Vattenbrist samlas information kring vattenbrist och bevattning.

På SGUs hemsida, SGU Aktuella grundvattennivåer kan du följa aktuella grundvattennivåer som uppdateras varje tisdag kl 12:00.

För mer information om växtodling vid torka

Kontakta våra växtodlingsrådgivare för mer hjälp kring växtodling i tider med torka. 

Kontakta oss