CowCareCompanion® för mer hållbara djur

CowCareCompanion® är ett verktyg som gör att du som djurägare kan ta både större och mindre kliv i riktningen för mer hållbara djur, och som även kan användas i mejeriföretags hållbarhetsarbete.

Bild på glad familj och en ko.

Individanpassade mål för lantbruket

Alla mjölkproducenter kan använda verktyget, eftersom det utgår från gårdens utmaningar och du som lantbrukare sätter egna mål. Rådgivningsverktyget CowCareCompanion® ger systematiserade råd och den stora vinsten är att du kan se var du ska fokusera åtgärderna för att få resultat. Om du arbetar tillsammans med en rådgivare genereras ofta extra goda resultat. 

Företagsanpassat hållbarhetsarbete för mejeribranschen 

I livsmedelsföretag där lantbruket och lantbrukets djur är en viktig del av det strategiska hållbarhetsarbetet kan CowCareCompanion bli en betydelsefull del av förbättringsarbetet. För att genomförandet ska bli så effektivt som möjligt tar vi i Växa och mejeriföretaget fram en gemensam plan för hur CowCareCompanion kan integreras i företagets hållbarhetsarbete och hur mjölkföretagarna ska inkluderas.  

– En viktig del i hållbarhetsarbetet i vår besättning är att arbeta med förebyggande åtgärder för att få så friska och produktiva djur som möjligt. CowCareCompanion® ger oss lantbrukare ett verktyg att arbeta med, säger Christina Winblad, Womtorps Lantbruk. 

Läs mer om CowCareCompanion här!