Dags att investera i en biogasanläggning?

Anlita gärna en rådgivare inför miljöprövningen vid satsning på gårdsproducerad biogas. Det sparar både din tid och kan snabba på processen.

Produktionsmängd avgör ansökningsform

För en biogasanläggning som rötar stallgödsel och tar emot max 500 ton övrigt icke farligt avfall, behövs en anmälan till kommunen eller ett tillstånd från länsstyrelsen. 

  • Anmälningsplikten
    gäller för biogasanläggningar som producerar mindre än 3 000 MWh biogas per år.

  • Tillståndsplikten
    gäller om biogasanläggningen producerar mer än 3 000 MWh biogas per år.

Hör av dig till oss med din anmälan eller din tillståndsansökan
Vi hjälper dig gärna med miljöprövningen och ser till att verksamhetskoderna blir rätt och att du får med rätt uppgifter i handlingarna. På så sätt underlättas myndighetskontakterna och du kan få ett snabbare beslut.

Kontakta oss

miljoprovning.jpg