Få vallkoll - Vallprognos 2023 är i gång

Våren dröjde, men nu är provklippningarna igång och du kan följa prognosen för vallen i ditt område. Tjäna pengar på att skörda i tid - följ utvecklingen av vallen på vallprognos.se.

Våren har varit ovanligt seg i år med kallt väder och en sensam utveckling på vallen, men nu är provklippningarna i gång. De första proverna togs i Skåne och Halland den 8 maj, vilket är ca en vecka senare än ifjol. Följer man prognosen för temperatursumman på www.vallprognos.se så är indikationen också ca en vecka senare än ifjol över hela landet.

vallskord.jpg

En kall vår kan ge hög smältbarhet

En kall vår brukar normalt sett ge en ganska hög smältbarhet, högt energivärde, i förstaskörden, men naturligtvis spelar andra faktorer in. Till exempel tillgången till vatten och normalt sett brukar det inte vara något problem just till första skörden, men i vissa områden i landet har nog nederbörden varit något begränsad under våren.

En hög smältbarhet, och därmed högt energivärde i vallfodret, är naturligtvis viktigt för energiförsörjningen till djuren, men det bidrar också till att råproteininnehållet utnyttjas bättre och bidrar till mer högvärdigt protein, AAT, från vallen. Det har i sin tur betydelse för vilka kraftfoderval du behöver göra till stallperioden. Ett högt bidrag av AAT från vallfoder medför lägre kostnader för inköp av koncentrat.

Följ utvecklingen och titta själv

På www.vallprognos.se kan du följa utvecklingen i hela landet och i ditt område de närmaste veckorna. De första provklippningarna i Skåne och Halland redovisades förra veckan och nu rullar det på över hela landet. Temperatursummor och provklippningar är en indikation för ditt område och naturligtvis bör man själv gå ut och titta hur vallarna ser ut. 

Kombinera för ett beslutsunderlag

Genom att kombinera väderdata, temperatursummor, prognosklippningar och bedömning av den växande grödan har du sedan ett bra beslutsunderlag för din vallskörd. När du läser temperatursumman på vallprognos.se är det viktigt att komma ihåg att då temperatursumman har kommit upp i 250 dygnsgrader så bör skörden vara avslutad för att få bästa resultat på vallfodret. Det är alltså en god ide att börja skörden någon dag innan området når 250 dygnsgrader.

Så får du hjälp med prognosprover

Kontakta din rådgivare för information om hur du tar prognosprover, och få rådgivning kring hur du fastställer en optimal skördetid. 

Prata med en rådgivare

Se vallprognosen för ditt område - vallprognos.se