Förbättrad Genomisk Analys

Nu ingår de fem monogena egenskaperna AMC, MSUD, MD CVM och nyckelproteinet Kappa-kasein automatiskt i den genomiska analysen.

Nya egenskaper tillkommer succesivt

Den genomiska analysen utvecklas hela tiden och sedan den 8 mars syns resultatet för AMC, MSUD, MD CVM och Kappa-kasein i MinGård®.

Resultatet för vissa av egenskaperna kommer att visas även på redan testade djur, beroende på när det genomiska testet har tagits. Om inget resultat visas på ett redan genomiskt testat djur behöver du skicka in ett nytt test.

Kappa-kasein

Kappa-kasein är proteinet som hjälper till med stabilisering av fettet i mjölken vid ostproduktion. De sex olika varianterna av genen är AA, AB, BB, AE, BE, EE. Kor som har BB-varianten producerar mjölk som är överlägsen de andra varianterna för ostproduktion. Kor med EE-varianten producerar mjölk som inte koagulerar och lämpar sig inte för ostproduktion.  

AMC, MSUD, MD och CVM

AMC, MSUD, MD och CVM är alla recessivt nedärvda egenskaper. Det betyder att djuret måste ärva genen från båda föräldrarna. Om djuret ärver genen från en av föräldrarna får individen själv inga problem men kan sprida genen vidare till sin avkomma. AMC drabbar främst SRB men kan förekomma hos andra raser, CVM drabbar Holstein. MSUD och MD drabbar Hereford.

Läs mer om egenskaperna här