Handlingsplan vid grovfoderbrist

Om grovfoderbrist vid växtodling skulle uppstå finns det en rad åtgärder du kan vidta.

grovfoderbrist.jpg

 • Skörda trädor, skyddszoner, ta gräsfröhalm

För att få mer mängd grovfoder skörda trädor och skyddszoner. Kvaliteten på detta foder duger oftast till äldre ungdjur, sinkor och dikor. Hör med grannar som odlar vallfrö om man kan komma åt gräsfröhalmen.

 • Skörda spannmålen som helsäd

Har du spannmål skörda den som helsäd. Prioritera fält med insådd. Att få bort huvudgrödan ger insådden större chans på grund av mindre konkurrens om vatten. Hör även med grannar som inte har djur om det går att köpa deras spannmål och ta den som helsäd. 4-6 veckor efter axgång har man normalt sett det största skördeutbytet. Börjar fälten torka ner får de givetvis tas tidigare. Beakta dock eventuell svampbekämpning då många preparat har 30 dagars karenstid. Skörd senare än 4-6 veckor efter axgång ökar risken för spill och därmed tapp i avkastning. Använd gärna ensileringsmedel då helsäden kan hålla hög ts-halt och vara svårpackad vilket ökar risk för varmgång och mögel.

 • Ta åkerbönan som helsäd

Åkerböna är vattenkrävande och tar stryk under torka. Åkerböna går att skörda som helsäd när den har börjat svartna, men är väldigt blöt. Hackad åkerböna i plansilo eller korv är huvudalternativen. Åkerbönan buffrar och motverkar pH-sänkningen vid ensileringen så ensileringsmedel är att rekommendera.

 • Så en gröda till för skörd eller bete i höst

Efter en helsädesskörd eller tidig spannmålskörd går det att så någon annan gröda förutsatt att det kommer regn så att den gror och växer vidare. Mellangrödor behöver minst 60 dagars tillväxt för att det ska hinna bli något att skörda. Glöm inte eventuella åtaganden som fånggröda och vårbearbetning och dra tillbaka dessa stöd vid behov. Gör en lätt bearbetning inför sådd.

 • Så en höstgröda som ger skörd eller bete före nästa års första skörd

Rågsådd i höst kan även skördas på våren som helsäd för att bidra med grovfoder eller bete innan förstaskörden. Råg startar ca 2 veckor tidigare än vallen på våren. Rågen ska då sås vid normal tidpunkt för höstsådd. För tidig sådd kan ge kraftiga bestånd som riskerar att utvintra pga svamp.

 • Bryt inga äldre vallar i höst förrän insådd bedöms ok

Bryt inga vallar förrän årets insådder är inspekterade och godkända. Hjälpsådd av vallfrö är möjlig, med bäst resultat tidigt på hösten. Vänta in när regn lovas och så nytt vallfrö som måste myllas ner. Tänk på att sådd på hösten inte ger en förstaskörd.

 • Hacka ingen halm i år!

Man kan komplettera grovfodret med halm. Hör gärna med spannmålsodlande grannar om möjligheten att köpa deras halm. Genom att ammoniakbehandla halm höjer man fodervärdet. Halm med mycket grönt i bör inte ammoniakbehandlas då det kan bildas toxiska ämnen.

Övrigt som är extra viktigt i år

Minska förluster vid ensilering och uttag

Minimera lagringsförlusterna. Ensileringsmedel och en mycket noggrann packning och täckning vid inläggning ökar förutsättningarna för en bra ensilering. Ensileringsförluster på 5 eller 25 % gör stor skillnad! Var noga vid foderuttag och utfodring för att minska foderspill pga varmgång och andra hygieniska problem i grovfodret.

Utnyttja betena

Se till att utnyttja och sköta betena väl. Djuren ska inte gå och skava på samma betesfålla för lång tid för då får inte gräset vila och det orkar inte starta om och växa igen. Små och många fållor med många djur i taget på en fålla är hemligheten. Bete någon dag och återkom sedan efter ca 3-4 veckor. Intervallet mellan avbetningarna blir längre ju torrare det är. Hur man sköter betena blir viktigt att tänka på även när regnet kommer för att då kunna utnyttja dem optimalt.

Erfarenheter från 2018 i Halland:

2018 blev hösten lång och varm i Halland och det kom bra nederbörd i augusti, vilket gav fina mellangrödor. Det blev runt 2 ton ts/ha. Skörden blev dock blöt och fodret blev mindre smakligt än annat foder, så bortsortering förekom även om foderanalysen visade bra energi och protein. Att kunna blanda fodermedel är nästan en förutsättning.

 • Vårspannmål: Vanlig vårsäd (framförallt havre) i rensbestånd eller i blandning med ärt för ensilering fungerade mycket bra! Förhållandevis billigt utsäde och spannmålen blev kraftig. Beakta växtföljd. Korn efter korn blev mycket sjukt.
 • Westerwoldiskt eller italiensk rajgräs: Växer långsammare initialt än spannmålen och behöver därmed längre tillväxt. Ger lägre ensilageskörd än vårsäd. Fördelen är att denna fortsätter växa och kan växa ner till 2 grader på hösten och är bra i en sen betesstrategi.
 • Råg: Inte lika kraftig sensommartillväxt som vårsäd, men kan ingå i en betesstrategi ihop med italienskt rajgräs.
 • Foderraps: Kan bli kraftig och få stark tillväxt, men blir också väldigt blöt och lätt att få fältförluster. Fungerar till bete men tänk då på glukosinolater som inte är hälsosamma i för stor mängd vilket kräver sambete med något annat och begränsad giva av foderrapsbetet.
 • Oljerättika: Snabb och kraftig tillväxt med bra skörd, men sämre smaklighet. Innehåller också glukosinolater och bör blandas med annat och bara utfodras i mindre mängd.

Läs mer på vår samlingssida om foderbrist