Hög tid att bygga om till lösdrift

Om mindre än ett år får du inte längre ha uppbundna djur på gården om du levererar ekologisk mjölk till Arla. Växas byggrådgivare kan hjälpa dig att tänka om och hitta lösningar.

I oktober 2024 träder Arlas beslut i kraft gällande förbudet mot uppbundna kor på ekogårdar. Och har du inte redan tagit tag i planering och eventuella ombyggnationer är det dags nu!

Tänk möjligheter

Går det att bygga om i befintlig ladugård? Finns det tillräckligt med utrymme för KRAV- produktion? Även om du på sikt planerar att avveckla mjölkproduktionen, kan det ändå vara en bra idé att bygga en enklare ligghall med lösdrift och driva korna till den gamla båspallen för mjölkning.

Gamla båsladugårdar är sällan särskilt väl anpassade för att använda för exempelvis dikoproduktion som är vanligt vid omläggning av produktionsinriktning. En möjlighet kan vara att bygga en enklare lösdrift som är förberedd för omläggning till rationell köttproduktion eller som är utbyggbar till fler mjölkkor med ett nytt mjölkningssystem.

Många som slutar med mjölkproduktion vill ändå ha betesdjur på gården som håller betesmarkerna öppna utan att arbetsbördan blir för stor.

Vi finns här för dig!

Kontakta oss byggrådgivare om du vill bolla idéer eller vill skissa på ett sätt att fortsätta med ekologisk mjölkproduktion med lösgående kor.

Kontakta oss