Lönsamhetsprognos för ekomjölk

Hur ser lönsamheten ut för Eko-mjölken? Trots medias rapportering om kris i ekoproduktionen har vi precis lämnat kanske det bästa året någonsin.

2022 - Ett exceptionellt bra år

Försäljning av ekoprodukter går trögare och mejerierna ser gärna att en del av ekoproducenterna ställer om för att få bättre balans på ekomarknaden. En del ekologiska mjölkproducenter funderar på eller har tagit beslutet att ställa om från ekologiskt till konventionell mjölkproduktion. Så hur har lönsamheten sett ut för ekologisk mjölk för 2022?

Produktionsrådgivare Ann-Theres Persson har räknat en efterkalkyl på ett par schablongårdar för att visa hur lönsamheten ser ut för ekomjölken. Just nu visar utvecklingen att det går bra ekonomiskt både för ekologiska och konventionella mjölkgårdar. Mjölkintäkt minus foderkostnad för ett par schablongårdar, visar att ekogården hade i genomsnitt 88 öre bättre resultat per kg mjölk under 2022 jämfört med 2021, eller 24 kronor mer per ko och dag.

Osäkert läge just nu

Mycket är osäkert i världen när det gäller insatsvaror och konsumtionen av mejeriprodukter sviktar. Det ekologiska sortimentet är särskilt utsatt. I jämförelsen av mjölkintäkt minus foderkostnad för hela 2022, låg genomsnittet för den ekologiska gården 22 öre högre per kilo mjölk, jämfört med den konventionella. Men på grund av ekokornas lägre mjölkavkastning, blev resultatet endast 1 krona bättre när man räknar per ko och dag. I slutet av 2022 minskade skillnaden i mjölkpris mellan ekologisk och konventionell mjölk och den konventionella gården kom i kapp och gick om i lönsamhet räknat på mjölk minus foder. För tillfället har den ekologiska mjölken tappat i lönsamhet jämfört med den konventionella men det ser fortfarande bra ut för båda produktionsformerna.

Under ekodagarna i Örebro 7-9 mars pratade Niclas Åkesson, redaktör för tidningen Ekologiskt lantbruk, om prisutvecklingen på ekomjölk och spannmål. Han gjorden en prognos baserad på historiska priser och kom på så vis fram till att den förväntade prisutvecklingen framåt kommer vara ungefär ett snitt av de senaste fem årens priser plus 10%. Variationer mellan år förekommer såklart alltid eftersom vi inte kan styra yttre faktorer som bland annat årsmån och världsläge. Men Niclas förväntar sig att en genomsnittlig trend kan se ut på det viset.

Omställningsanalys

Att ställa om från konventionellt till ekologiskt är en lång process med många påverkande faktorer. Här gäller det att överväga sitt beslut noga. En omställning från ekologiskt till konventionellt är inte heller helt okomplicerad. Det går alltså inte att ställa tillbaka på ett enkelt sätt den dag det ser bättre ut för ekologisk produktion. Ett beslut om omläggning behöver därför en bedömning av en längre period för att kunna ställa en rimlig framtida prognos.

En omställningsanalys kan vara ett stöd när stora beslut ska fattas. Baserat på din gårds förutsättningar räknar rådgivaren på vad en omställning skulle innebära för dig. Tillsammans resonerar ni kring hur omläggningen påverkar intäkter, stöd och kostnader. Du får ett välgrundat underlag att fatta de beslut som är bäst för dig.

Funderar du på att ställa om och undrar om det är lönsamt?

Vare sig du funderar på att ställa om, har ett problem eller vill utveckla din ekologiska produktion. Hör av dig till oss så tar vi fram en omställningsanalys och hjälper dig i ditt beslut.

Läs mer om våra tjänster inom ekologisk rådgivning

lonsamhetsutveckling.png

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 11

Mobiltelefon:
070-833 00 62