Per-Johan Svensson omvald som styrelseordförande i VikingGenetics

Vid VikingGenetics konstituerande styrelsemöte igår, blev Per-Johan Svensson omvald som styrelseordförande ytterligare ett år.

per-johan-svensson.jpg

- Det är verkligen roligt att få förnyat förtroende som styrelseordförande för VikingGenetics! Vårt uppdrag är fortsatt att skapa värde för danska, finska och svenska mjölk- och nötköttsbönder. Vår nya vd, Louise Helmer, är verkligen en tillgång. Hennes skärpa och energi bidrar till att vi kommit så långt i arbetet med att forma företaget. Det vi främst satsar på nu är de nordiska avelsprogrammen, att fortsätta driva utvecklingen av embryoverksamheten och att skapa förutsättningar för lönsam export. Vi är på väg att bli ett attraktivt, oberoende, internationellt avelsföretag. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse och företagsledning driva utvecklingen i VikingGenetics ytterligare ett år, säger Per-Johan Svensson.

Läs mer hos VikingGenetics