Så hanterar du foderbrist under torka

Under torkperioder är det viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa att djurens foderintag inte minskar alltför mycket, för att hålla dem friska och för att begränsa den negativa påverkan på produktionen.

Foder är en viktig komponent för att hålla våra djur friska och välmående. Men vad händer när det råder extrem torka och tillgången på foder minskar drastiskt? Det här är en utmaning som blir allt tydligare när klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. Det finns flera åtgärder som du kan vidta för att hantera foderbrist.

En genomtänkt foderplan

Steg ett är att ha en väl genomtänkt foderplan som tar hänsyn till djurens behov och tillgången på foder. Du bör också överväga att använda alternativa foderkällor som kan ersätta bristen på traditionellt foder. För att klara eventuella framtida år av torka är det är också viktigt att planera framåt och att skapa en buffert av foder.

Ett alternativ kan vara att integrera grödor som tål torka bättre i sin foderplan. Några exempel på sådana grödor är rörsvingel, lucern och majs. Näringsvärdet på dessa skiljer sig väldigt mycket åt och det gäller att välja efter vilka typer av djur som de är tänkta till. Gemensamt för dessa grödor har förmågan att växa och producera grödor även under torrare förhållanden.

Överbelasta inte betet

I tider av torka kan betesmarker fortfarande innehålla tillräckligt med näringsämnen för djurens behov. Däremot är det är viktigt att begränsa antalet djur som släpps på dessa betesmarker för att undvika överbetning och för att minska risken för skador på marken.

Risken för sjukdom ökar

Djur som inte får tillräckligt med foder är känsligare för sjukdomar och infektioner. Sjuka djur kostar pengar, och kan leda till lägre produktivitet och avkastning. För att minska risken för sjukdomar hos djuren är det viktigt att de får en balanserad foderstat som är väl anpassat till deras behov.

Att använda alternativa foderkällor kan vara en lösning för att säkerställa foder till alla djur. Du kan också behöva se över antalet djur på gården för att undvika överbelastning av betesmarker och foderlager.

Viktigare med analyser

Behovet av foderanalyser och foderstatsberäkningar ökar med användning av alternativa fodermedel, torkstressade grödor och grovfoderbrist. Djur som ges rätt näring har också bättre chans att klara torkan och stressen som dessa perioder innebär.

Diskutera foder med oss

Tillsammans kan vi inventera foderbehovet och nuvarande läge, räkna på tillgång och behov efter skörd, diskutera handlingsutrymmet på gården och ta fram strategier inför stallsäsongen.