Smittade svinpestzonen minskas

Jordbruksverket meddelade den 30 november att den svinpestdrabbade zonen nu minskats och bara innefattar Fagersta och Norbergs kommuner.

Enligt beslutet som Jordbruksverket fattat gäller alla restriktioner fortfarande i den smittade zonens kärnområde, alltså det område som stängslats in. 

Karta över de nya minskade zonerna (30 nov)

Tackar svenska jägare

Däremot lättas det rejält på restriktionerna i zonens ytterområde, dock är det fortfarande förbjudet att exempelvis släppa lös hundar, att köra fordon utanför anlagd väg och att bedriva skogsbruk. 

Se alla kvarvarande restriktioner i ytterområdet här (SJV)

I de delar som hamnar helt utanför den nya smittade zonen tas alla restriktioner bort.

Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär på Jordbruksverket, säger i ett pressmeddelande att hon "vill rikta ett stort tack till Svenska Jägareförbundet och alla jägare som har gjort ett fantastiskt jobb med sökinsatser och annat, samt till de boende och näringsidkare i området för deras samarbetsvilja och fortsatta förståelse".