Snart dags att ansöka till Klimatklivet

Förverkliga dina klimatsmarta idéer! Den 18-29 september är det gröna investeringsstödet Klimatklivet öppet för ansökningar. Växas företagsrådgivare kan hjälpa dig genom hela ansökningsprocessen.

Klimatklivet vill minska på växthusgasutsläppen

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som syftar till att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning, bland annat inom jordbruket. Det handlar om investeringar i ny teknik som bidrar till att minska på utsläppen av växthusgaser, och där mest klimatnytta vinner.

Exempel på tidigare beviljade ansökningar

• Biogasanläggningar
• Eldrivna maskiner, till exempel utfodringssystem, lastmaskiner och utgödslingssystem
• Laddstationer för publik användning
• Biokolpanna
• Laddstation för lantbrukets egna fordon och/eller personal. Ansökan görs löpande, upp till 50 % i stöd med max 15 000 kr/laddpunkt

Läs mer om förutsättningarna för att söka stödet på Växas Klimatklivet-sida.

Tveka inte att kontakta oss rådgivare – vi finns här för dig!