alt-text

Så får du korna att trivas – trimma ditt stall

I tider med höga byggkostnader och räntor är det smart att titta på att förbättra det du har. Det finns ett brett spann med åtgärder som kan boosta både din och kornas arbetsmiljö.

Frisk luft till alla!

Ventilationsanläggningen är en av grundstenarna för att få ett bra klimat i stallet. Äldre ladugårdar med mekanisk fläktventilation behöver underhåll för att fortsätta leverera.

Genom att rengöra fläktmotorer, fläktvingar och tilluftsöppningar minskar motstånden och belastningen på fläktarna och de kan leverera den mängd luft som de var avsedda för. Samtidigt som energiförbrukningen minskar. 

Har du ändrat i besättningen sen ventilationen installerades? Kanske har du fler eller andra djurkategorier? Eller kanske har du förbättrat produktionen på de djur som finns? En god idé är att kontrollera så att ventilationsbehov och kapacitet i anläggningen matchar. 

Undvik förhöjd luftfuktighet

Om ventilationsanläggningens kapacitet inte matchar ventilationsbehovet medför det ofta att stallet blir underventilerat. Frånluften kan inte ta ut nog med fuktig stalluft med förhöjd luftfuktighet och högre halter av koldioxid och ammoniak som följd. 

Förhöjd luftfuktighet ger långsammare upptorkning och gynnsam miljö för patogener och svampar. Förhöjd ammoniakhalt ger påfrestning på djurens lungor och kan ge problem med respiratoriska sjukdomar. 

Tecken på otillräcklig eller dåligt utformad ventilation:

  • Kondens på fönster och portar
  • Mörka partier i tak och på väggar
  • Återkommande problem med hosta på kalvar

Fläktar kan orsaka buller vilket kan orsaka stress hos djuren. Det finns sätt att ljuddämpa fläktar för att bibehålla gott klimat med en lägre ljudnivå. För djur är gränsvärdet bara 65 dB i djurstall.

Varde ljus! 

Även ljus i våra stallar är något som bör kontrolleras. Att rengöra armaturerna med jämna mellanrum ger en direkt verkan, men över längre tid kan det behövas ny belysning.

Att byta till LED-armaturer ger oftast lägre energiförbrukning och färre ljuskällor, men kan ge lika mycket eller mer ljus. 

Ljus är en viktig faktor för brunst och med gott ljus visar djuren bättre brunst. Dessutom underlättar en god belysning även för dig som djurskötare att se avvikelser hos djuren. 

Kontakta oss

Växas byggrådgivare gör stallmiljöundersökningar där vi går igenom ventilationsanläggningen, belysning och ljudnivåer. Vi kan även titta på inredningens utformning såsom liggbås och foderfronter. 

Inom Greppa Näringen finns rådgivningsmodul 30A – Stallmiljöundersökning. Kolla med din lokala byggrådgivare om ditt län har upphandlat detta. 

Kontakta oss