Två jordprover ger högre poäng

Nu kan Arlagårdar få ytterligare en poäng i hållbarhetsersättningen och få mer betalt för mjölken. Förutsättningen är att ta ut jordprover för organiskt kol.

Jordprover före inrapportering

Du kan få högre poäng i Arlas klimatberäkning om du provtagit din åkermark. Proverna som ska tas gäller organiskt kol och ingår inte i en vanlig markkartering. Du behöver endast ta ut två prover på hela gården för att få poängen. För att få poängen ska analysrapporten finnas uppladdad i Arlas hållbarhetsplattform innan sista inregistreringsdatum. Poängen är då godkänd från efterföljande kvartal och 7 år framåt.

Mycket att vinna på årets provtagning

Hör av dig till oss om du vill att vi tar ut jordprover och skickar dem på analys. Sammantaget kostar provtagning och analys cirka 2 000 kronor och räcker i 7 år. Den extra poängen i klimatberäkningarna är värd cirka 30 kr/ko och år. Att provta sin mark betalar sig redan första året för gårdar med 65 kor och 10 000 kg ECM/ko.

Boka in en tid för provtagning.

Kontakta en rådgivare