Utbrott av afrikansk svinpest vid Fagersta

Svenska myndigheter ger successivt information om hur man ska agera när afrikansk svinpest nu identifierats bland vildsvin vid Fagersta.

Onsdagen den 6 september informerade SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, att afrikansk svinpest (ASF) påvisats hos vildsvin i Sverige, i området runt Fagersta. ASF är en allvarlig smittsam sjukdom (epizootisjukdom) som drabbar grisar. Sjukdomen sprids inte till andra djurslag eller till människa. Smittan sprids genom direktkontakt, men även via indirekt kontakt mellan människor, transporter, redskap med mera. 

I en utbrottssitutation uppstår snabbt en mängd frågor som måste hanteras. Information finns på myndigheternas hemsidor, se länkar nedan.

En smittzon är definierad

Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och berörda länsstyrelser ansvarar för bekämpningen av sjukdomen. Grunden i bekämpningen är att försöka minimera att vildsvinen flyttar från den restriktionszon som upprättats.

Information från Jordbruksverket om vad som gäller inom denna zon:

Jakt av vilt är förbjuden

All typ av jakt av alla arter av vilt är förbjuden.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark är förbjudna

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlingsbana är förbjudna. Det gäller även sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar.

Exempel på aktiviteter som inte är tillåtna:

•    svamp- och bärplockning
•    skogspromenader utanför anlagd väg
•    bad på icke allmän badplats
•    orienterings-, rid-/kör-, hund- eller motortävling i skog och mark
•    gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
•    guidad natur- och kulturvandring i skog och mark

Mer info från Jordbruksverket om smittzonen hittar du här! 

Följ info om åtgärder via myndigheter

Att smittan begränsas är viktigt och myndigheter som Jordbruksverket och SVA samverkar med organisationer som Växa för att mest relevanta åtgärder sätts in snabbt. 

Tänk på att följa faktabaserade nyheter från myndigheter som SVA och SJV. Även Växa kommer successivt att rapportera om hur situationen utvecklas och om nödvändiga åtgärder. 

Läs mer om den afrikanska svinpesten här:

Afrikansk svinpest på vildsvin – vad händer nu – SJV
Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta – SVA
Rapportera in fynd av sjuka eller döda vildsvin – SVA