VikingHolstein - Nya tjurar i mars

Fyra nya tjurfäder tar plats på listan efter avelsvärderingen i mars. Danska VH Flanko, en spanjor och två från Tyskland där en av dem bär anlag för hornlöshet.

VH Flanko

VH Flanko, VH Fillman x VH Lorenz, gNTM +31. Född hos Dalgaard Mælkeproduktion I/S, Skive, Danmark.

Söker du en tjur som förbättrar mjölkmängden i din besättning, så ta en närmare titt på VH Flanko. Döttrarna blir dessutom mycket snabbmjölkade och snälla att hantera.

Hälsoprofilen är alltigenom mycket positiv, där avelsvärdena för dotterfertilitet och klövhälsa sticker ut med 113 för båda. Döttrarna förväntas bli något över medelstorlek för korshöjd, med en stark överlinje och välavvägda breda kors. Juveregenskaperna är Flankos starkaste sida. Framjuveranfästningen är mycket bra och detsamma gäller för bakjuvret. Starka ligament och grunda juver, ger goda förutsättningar för god hållbarhet.

Mor till VH Flanko är en VH Lorenz dotter. Hennes medelproduktion är 10 098 kg mjölk med 3,76% fett och 3,66% protein. Som förstakalvare blev hon exteriörbedömd 78. Före jul kalvade hon för andra gången och hon producerar bra i början på andra laktationen.

Zamperoni

Zamperoni, Zazzle x Superhero, gNTM +35. Importtjur från Synetics, Tyskland.

Mjölkmängd och halter har en fin balans hos Zamperonis döttrar, det gör att han får ett sammanlagt högt MIN på 128. Juverhälsa och fertilitet är svagt positiva och med 110 i avelsvärde för kalvningar far är han också ett utmärkt alternativ till kvigor. Döttrarna blir strax över medelstorlek med ett bra kroppsdjup och särskilt utmärkande mjölktyp. Juver och ben är också starka. Särskilt positivt är benbyggnad och framjuveranfästning.

Modern, WKM Lady Liz har på 2 år och 1 månad nått en medelavkastning på 11 246 kg mjölk med 4,30% fett och 3,45% protein. Hon är bedömd med VG-85 i helhet. Mormor Ladylike har på 3,2 år producerat 12 140 kg mjölk i medeltal med 3,86% fett och 3,54% protein. Hon är bedömd med VG-86 i helhet.

Mat RED P

Mat RED P, Matty PRDC x Solitaire PR,ö gNTM +28. Importtjur från Synetics, Tyskland.

Söker du en röd holsteintjur som ger exteriört större och bredare djur och samtidigt har lätta kalvningar så ta en titt på Mat RED P. Mjölkindexet kommer framförallt från höga halter, men även mängden ligger över rasmedeltal. Benen är välställda och ger en hasvinkel åt det mera vinklade hållet. Juvren är i alla delar starkt positiva och särskilt spenlängd och spentjocklek, båda med 108 i avelsvärde gör att han är enkel att använda.

Mat RED P är heterozygot pollad och kan ge hornlösa avkommor.

Modern, MAR Paula PP har inte hunnit avsluta sin första laktation ännu. Hon har på sina första 200 dagar producerat 7 909 kg mjölk, vilket ger 39,5 kg per dag med 4,40% fett och 3,57% protein. Hon blev bedömd tidigt i första laktationen med GP-84 i helhet.

Glax

Glax, Gladius x Topshot, gNTM +42. Importtjur från Aberekin, Spanien.

Glax är en mycket stark produktionstjur som ger ett lyft i din besättning för såväl kg mjölk, 124, som fett, 133, och proteinhalt, 135. Hans mjölkindex 137, är just nu ett av rasens högsta. Hälsoegenskaperna ligger runt rasens medeltal, men juverhälsan är värd att nämna extra med tanke på tjurens produktionsstyrka. Avelsvärdet för juverhälsa är finfina 110. Glax ger döttrar som är strax under rasmedeltal för storlek, bröstbredd och bröstbredd vilket tillsammans med hans höga produktion ger fodereffektiva döttrar. Benen är välbalanserade, har fin benbyggnad och parallella hasor. Juvren är i väl balans och grunda, vilket borgar för god hållbarhet.

Modern, Delta Luka har på sina första 221 dagar i produktion mjölkat 11 542 kg, vilket är 52,2 kg mjölk per dag. Fett- och proteinhalt är båda 3,5%.

vh-flanko.jpg
VH Flanko

zamperoni.jpg
Zamperoni

mat-red-p.jpg
Mat RED P

mor-till-mat-red-p.jpg
Mor till Mat RED P

glax.jpg
Glax