Delta i Växas enkät om ensamkalvning/gruppkalvning

Vad tycker du om de olika systemen för kalvning som finns i Sverige idag? Vad använder du själv? Vi behöver dina åsikter!

Ko i kalvningsbox i ladugård

Växa jobbar just nu med ett projekt som handlar om användandet av en- och gruppkalvningsboxar i svenska besättningar för mjölk- och nötköttsproduktion. Enkätundersökningen är tänkt att ge ytterligare en inblick i vad du som lantbrukare har för synpunkter när det kommer till de olika systemen för kalvning.

Lag på enkalvningsbox i Danmark

I Danmark är det från och med den 1 juli 2024 lag på att ha enkalvningsboxar i alla besättningar för nötkreatur där kalvning sker. Förbudet i Danmark beror delvis på smittrisken för de nyfödda kalvarna men också av beteendemässiga skäl, då kon i "vilt tillstånd" ofta drar sig undan från flocken i samband med kalvning. Eftersom man gjort regelförändringen gällande gruppkalvningsboxar i Danmark finns det en möjlighet att man så småningom kan komma att besluta om liknande regelförändringar i Sverige också.

Med den här enkäten vill vi veta varför du valt det ena eller det andra alternativet och om du hade gjort andra val om du byggt idag.

Hjälp oss med vår studie!

Till enkäten