Djursjukdata kommer tillbaka

Flera aktörer med Växa i spetsen har jobbat för och sett till att insamlingen av djursjukdata nu kommer att återupptas, förhoppningsvis innan årets slut.

Insamlingen av djursjukdata upphörde i slutet av 2023. Då var det ännu oklart om och när detta skulle kunna återupptas, vilket oroade många då det har stor betydelse både för avelsarbetet och för djurhälsoarbetet, såväl på gård som för nationell uppföljning.

Uppvaktade regeringen

Växa var aktiva och lyfte frågan redan i början av 2023, då det kom remisser som indikerade att veterinärernas inrapportering skulle begränsas till att omfatta endast antibiotikaförbrukning. När det blev bekräftat att djursjukdata skulle upphöra inleddes arbetet för att ändra detta, och Växa fick med sig flera andra aktörer, bland annat LRF, i samband med uppvaktning av departementet och Jordbruksverket.

Det finns en bred enighet i hur stor betydelse djursjukdata har för det förebyggande djurhälsoarbetet, avelsarbete för friska djur och för nationell statistik och övervakning samt forskning. Tack vare det blev frågan prioriterad hos myndigheterna.

Underlag på remiss ute

I slutet av januari presenterade Regeringskansliet en promemoria som innehåller förslag till de ändringar av lagar och förordningar som behövs för att insamling och delning av djursjukdata ska fungera igen. Växa och en lång rad andra remissinstanser, har fått underlaget på remiss.

Här kan du ta del av underlaget! 

På grund av att det blir ett glapp i inrapportering och delning av data under detta år kommer vissa nyckeltal att tillfälligt stängas i Signaler djurvälfärd, när de inte är relevanta. Så snart det finns data tillgängligt kommer dessa att återupptas igen.

Om allt går enligt plan kommer djursjukdata kunna fungera igen i slutet av året.