SAM 2024: Fler grödkoder kan användas som miljöyta

Det har kommit fler grödkoder som kan användas som miljöyta 2024. Just nu pågår arbetet med att uppdatera SAM Internet så för att kunna anmäla dessa grödor som miljöytor.

Det finns möjlighet, att utöver trädor och fältkanter, att välja fång- och mellangrödor och kvävefixerande grödor som till exempel ärter och åkerbönor. På ytorna får du inte använda växtskyddsmedel eller gödsel.

I slutet av vecka 12 är planen att SAM-internet är i drift med den nya funktionen.

Läs mer hos Jordbruksverket

Sök senast 11 april

SAM-ansökan görs via SAM Internet, sista dag att söka 2024 är den 11 april. Med vår hjälp går ansökan snabbt att fylla i och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är dessutom förmånliga. Boka in ett rådgivningsbesök på plats eller digitalt på distans.

Kontakta någon av våra rådgivare