Fler lättnader av svinpestrestriktioner

Jordbruksverket gick igår ut med att fler restriktioner lättas eller hävs i både ytterområden och i det så kallade kärnområdet i Fagersta med omnejd.

Den nya riskbedömingen innebär bland annat att jakt tillåts och att allmänheten i mindre grupper får vistas i det tidigare svinpestdrabbade kärnområdet. Samtidigt blir fler skogsbruksåtgärder tillåtna i ytterområdet.

Det här kan du göra i yttre området nu:

  • Viss skogsskötsel, exempelvis hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera.
  • Jaga (dock bara med hund i koppel eller lina)
  • Vistas fritt, enskilt eller i mindre grupper

I kärnområdet kan du nu:

  • Röra dig till fots, med cykel, häst i skog och mark, samt på is enskilt eller i mindre grupper
  • Ägna dig åt sportaktiviteter som skidor, skridskoåkning, terrängcykling
  • Jaga annat vilt än vildsvin. Hund måste dock hållas i koppel eller lina.

Fortfarande manar dock Jordbruksverket till försiktighet och kommer med jämna mellanrum patrullera området.

Tänk på det här när du vistas i den smittade zonen:

  • Se till att det inte kommer in några vildsvin i kärnområdet. Stäng därför grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
  • Rapportera om du ser några sjuka eller döda vildsvin. I kärnområdet ska du även rapportera skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
  • Rengör skor och utrustning om du misstänker att du har kommit i kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
  • Undvik att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Läs mer om de lättade restriktionerna här!