Förbättrat Mjölkindex för den röda rasen

Det har införts en förbättrad modell för beräkning av avelsvärden för avkastning för den röda rasen. Tre förbättringar har införts och fler är planerade.

I februari infördes en förbättrad modell för beräkning av avelsvärden för avkastning för den röda rasen. Modellen har anpassats för att bättre passa den aktuella datan, särskilt från Finland. Det finns flera planerade förbättringar för avelvärderingen för mjölk för den röda rasen, och tre av dessa har nu införts.

När förändringar görs i modellen kommer avelsvärdena till viss del att förändras, vilket leder till omrangeringar mellan djuren. Generellt är förändringarna i avelsvärden för de röda djuren små. För majoriteten av de avkommeprövade tjurarna förändras avelsvärdena för avkastning med mindre än fyra indexenheter. För några få tjurar och kor kan avelsvärdena förändras betydligt, och dessa förändringar kommer också att påverka NTM, eftersom mjölk har hög vikt i NTM för den röda rasen.

Tre förbättringar

Under åren har sättet att beräkna mjölkmängden förändrats i Finland, och dessa förändringar har påverkat variationen i mjölkavkastningen i de finska AMS-besättningarna. Eftersom ungefär hälften av de nordiska röda korna finns i Finland har den finska datan påverkat avelsvärderingen för hela den nordiska populationen. Den nya modellen för beräkning av mjölkindex tar hänsyn till det förändrade sättet att registrera mjölkdata i Finland.

De finska besättningarna har traditionellt sett varit blandade besättningar med både svarta och röda kor. Den genomsnittliga besättningsstorleken är även mindre än i Sverige och Danmark. För att förbättra uppskattningen av besättningseffekten i de små besättningarna har data från holstein inkluderats i beräkningen av avelsvärden för de röda korna. I den nya modellen tas den finska holstein-datan bort från den röda rasens avelsvärdering, vilket förenklar modellen något.

Den tredje förbättringen är nya skattade arvbarheter och genetiska korrelationer. Generellt sett är de nya arvbarheterna något lägre, medan de nya genetiska korrelationerna mellan laktationer är något högre. Sammantaget är de nya genetiska parametrarna bättre anpassade till egenskaperna hos dagens röda djur, och gör en bättre förutsägelse av senare laktationer utifrån data från första laktationen.

Fler förbättringar på gång 

Förbättringarna är de första som har implementerats för att förbättra avelsvärderingen för avkastning för den röda rasen. Ytterligare förbättringar är redan på gång och kommer att genomföras allt eftersom de blir färdiga. Målet med alla dessa förbättringar är att säkerställa mer pålitliga och stabila avelsvärden för den röda rasen i framtiden.