Mycket bra hälsoläge för svenska mjölkkor

Tack vare den svenska modellen med förebyggande djurhälsovård behöver bara 19 av 100 kor veterinärbehandling för sjukdom per år och av dessa behandlas endast hälften med antibiotika.

Djurhälsostatistikrapporten

Djurhälsostatistikrapporten innehåller en sammanställning av alla de djurhälsorelaterade nyckeltalen som vi har på Växa och är ett viktigt underlag för att uppmärksamma förändringar över tid gällande djurhälsan hos våra svenska mjölkkor. 

Glädjande för kontrollåret 2022/23 är att besättningscelltalet ligger på sin lägsta nivå sedan 2009/10. Besättningscelltalet baserar sig på de individuella provmjölkningar per ko som görs i de besättningar som är anslutna till Kokontrollen® och ger information om juverhälsan i en besättning.

Nyckeltalen visar även att kornas reproduktion generellt är god och att reproduktionseffektiviteten, ett nyckeltal som visar både hur bra djuret är på att bli dräktigt och hur bra djurägaren är på att se brunster och få djuret dräktigt, har ökat något sedan förra året.

Sett över tid kan vi dessutom se att andelen kor utan någon klövanmärkning (friska) vid klövverkning har ökat med 23 procent sedan 2015/16. Sammantaget kan vi konstatera att vi fortsatt har ett gott hälsoläge hos våra mjölkkor.

Antibiotikastatistiken 

Antibiotikastatistikrapporten innehåller en sammanställning av veterinärbehandlade sjukdomar där någon slags antimikrobiell substans har förskrivits. Sett över alla sjukdomskomplex är penicillin det som förskrivs mest, till 90 procent av alla fall där antibiotika förskrivs förskrivs penicillin. Antimikrobiella substanser som är viktiga att skydda ur humanperspektiv, nya generationens cefalosporiner och fluorokinoloner, förskrevs inte alls respektive vid färre än en procent av behandlingar av kor och kvigor.

Här hittar du djurhälso- och antibiotikastatistikrapporterna!

Svensk djurvälfärd i världsklass

Arbetet med smittskyddsåtgärder, foder av god kvalitet, avel och djuromsorg i världsklass gör att vi i Sverige successivt minskat förskrivning av antibiotika till mjölkkor. Den svenska modellen bygger både på vetenskap och metodik men hade inte gått att genomföra utan samverkan mellan myndigheter, organisationer och lantbrukare. Vår goda djurvälfärd ger oss goda förutsättningar att hålla antibiotikaresistensnivån fortsatt mycket låg. 

För ytterligare information kontakta Ann Nyman.

Arbetar som:
Epidemiolog, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 56

Mobiltelefon:
070-2502346