Ny hantering av salmonella

Jordbruksverket och SVA har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt regelverk för hantering av salmonella hos lantbruksdjur.

Fokus på förebyggande åtgärder

Målsättningen med uppdraget är att livsmedel ska vara lika säkra som idag och att insatserna för övervakning och bekämpning av salmonella ska bli mer träffsäkra. Det ska också bli mer fokus på förebyggande åtgärder och att minska förluster i form av avlivade djur. 

Det finns ingen fast tidsplan för när de nya reglerna ska införas men troligen kommer det att ta flera år innan alla förändringar är på plats. Det första steget är att tillsammans med berörda branscher ta fram konkreta förslag. Växa kommer att delta i arbetet och ha möjligheter att lämna synpunkter. Innan beslut kommer förslagen också att remitteras.

Växa står på bra grund med sitt salmonellaarbete

Genom Växas pågående arbete med salmonellaprovtagningen i FriskKo® och salmonellarådgivning i mjölkbesättningar med påvisade antikroppar, finns redan en bra grund och erfarenheter som är värdefulla för att kunna hantera de kommande förändringarna. Smittsäkrad Besättning är ett exempel på hur fokus sedan länge finns på de förebyggande åtgärderna, och detta passar bra in i myndigheternas målsättning.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande här

Till Växas sida om salmonellarådgivning

Till FriskKo®-sidan

Till sidan om Smittsäkrad Besättning