Nya blanketter vid förprövning av djurstallar

I de flesta fall måste du ansöka om förprövning om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett stall. Nu har nya blanketter kommit för 2024.

Förprövning

Om du planerar att bygga ett nytt djurstall, bygga om eller bygga till ett befintligt stall, måste du i de allra flesta fall ansöka om förprövning. 

 • Förprövning är ett tillstånd där länsstyrelsen i ditt län genomför en bedömning av planerad byggnation eller ändringar i djurstall, för att säkerställa att byggnaden uppfyller djurskydds- och djurhälsokraven. 
 • Förprövning krävs också om du vill använda en befintlig byggnad som djurstall, om byggnaden tidigare har använts för något annat ändamål eller för ett annat djurslag.
 • Förprövning ska även göras om antalet djur efter byggnationen minst uppgår till:
  • 20 nötkreatur
  • 20 vuxna får
  • 40 lamm
  • 5 hästar
  • 15 vuxna grisar
  • 150 växande grisar
  • 500 fjäderfän utom strutsfåglar
  • 20 vuxna minkar
  • 150 växande minkar

Nya blanketter vid ansökan

Nu finns nya blanketter framtagna och det är dessa som ska användas vid ansökan om förprövning framöver. De gamla blanketterna kommer dock att kunna användas under en övergångsperiod. 

Växa har fått tillgång till de nya blanketterna och våra byggrådgivare kan vara behjälpliga vid planering och förprövning av djurstall.

Kontakta en byggrådgivare

Kolla in Byggrådgivningssidan!