Nytt hållbarhetstillägg för leverantörer till HKScan

Gårdar som har kontrakt hos HKScan kan sedan januari 2024 få ett hållbarhetstillägg om 1 krona per kg för slaktade nötkreatur. Klimatberäkning, Smittsäkrad besättning och klövpeng är exempel på sådant som ligger till grund för tillägget.

HKScans nya hållbarhetstillägg vilar på tre ben: klimat, djuromsorg och biologisk mångfald. HKScan vill att tillägget ska kunna användas i gårdens hållbarhetsarbete.

- Inom Växa ser vi positivt på HKScans initiativ. Djurägare som använder MinGård® kan redan nu göra en klimatberäkning i Agrosfär med djurdata som hämtas automatiskt från våra system. I Växa vill vi göra vad vi kan för att så många nötköttsföretagare som möjligt ska kunna göra en automatisk klimatberäkning i Agrosfär. För att under 2025 kunna göra en klimatberäkning med data från MinGård behöver vi i Växa få in besättningar som inte använder våra system redan nu, säger Malin Hidgård, Hållbarhetschef Växa.

Görs beräkningen under 2024 vill HKScan att 2023 års data används, och görs beräkningen först efter årsskiftet 2024/25 används 2024 års data. I sin kommunikation har HKScan även nämnt att leverantörer ska ha Smittsäkrad Besättning Nöt, valfritt steg. Djurägaren ska även utnyttja djurvälfärdsersättningen och få den så kallade klövpengen. 

Mer information:

Läs mer om MinGård®
Se mer om Agrosfär

Arbetar som:
Hållbarhetschef

Telefon:
010-471 03 32

Mobiltelefon:
073-0733127