Skapa en säkrare arbetsplats

Varje år sker arbetsolyckor på lantbruk runt om i Sverige och det är viktigt att jobba för att förebygga dessa. Ett sätt är att informera mera! Växa har tagit fram material som varje gård borde ta del av.

Urklipp från affisch med texten arbete pågår samt en varningstriangel

Filmer, poddar, checklistor och affischer

Under drygt tre år har Växa arbetat i ett projekt med syfte att ta fram och uppdatera material samt lyfta och sprida kunskap och information inom området arbetsmiljö på lantbruk.  

De områden vi fokuserat mest på i projektet är:

  • Arbetsgivarens skyldighet
  • Djurhantering
  • Växtskyddsmedel
  • Foderlagring och Foderhantering
  • Trafik på gården

I projektet har bland annat filmer, poddar, affischer och checklistor tagits fram. Allt det materialet finns nu på webben!

Ta materialet till hjälp

Målet är att öka riskmedvetenheten hos samtliga som arbetar ute på gårdarna och på så vis minska förekomsten av olyckor inom lantbruken. Ta materialet till hjälp för att skapa en säkrare arbetsplats på ditt lantbruk!

Här hittar du all information och allt material! [Säker arbetsmiljö]


Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet.