Skydda djuren mot insekter och fästingar

Flera kvigor misstänks ha dött i år på grund av massivt knottangrepp. Även sommarsjukan är ett hot mot liv och hälsa på betesmarker med fästingar.

Behandla och förebygg angrepp

Vid kraftiga knottangrepp är det tillåtet att tillfälligt hålla djuren inne, och det gäller även i ekologisk produktion. Knott är oftast mest aktiva vid skymning och gryning. Det finns läkemedel som skyddar mot insekter och fästingar, och som din veterinär kan skriva ut och ge råd om. Samma medel kan vara bra för att reducera skador på grund av flugor, som bland annat kan orsaka juverinflammationer hos sinkor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, överväger nu att ta fram knottinformation i en folder för att ge råd om hur djuren kan skyddas. 

Se reglerna för tillfällig innevistelse här

Sommarsjuka är numera möjligt att behandla inom ViLA (både mjölk och nötkött).

Till SVA:s sida om sommarsjuka

Tips! Se till att få remiss för obduktion för djur som dör utan fastställd orsak. Kontakta veterinär för remiss så blir obduktionen mycket billigare.

Ta träckprov 

Hos de unga djuren bör man tänka även på de inre parasiterna. Ta gärna träckprov cirka 6 veckor efter betessläpp för att få kunskap om status och behov av åtgärder. 

Läs mer om paraister, flugor och bete

Kontakta oss gärna i Växa om du vill ha rådgivning!