Sök stödet till unga jordbrukare i SAM 2024

Du som är 40 år eller yngre kan söka ett stöd för att få hjälp att komma i gång med din verksamhet. En möjlighet för dig som ny lantbrukare - våra rådgivare kan guida rätt i SAM-ansökan.

Stödet till unga jordbrukare kan sökas årligen till och med 2027 och utbetalas till högst 200 hektar. För att få ta del av stödet gäller det att du är 40 år eller yngre, och att det är första gången du startat ett jordbruksföretag.

Viktig att tänka på

För att få fullt stöd måste du uppfylla vissa krav och villkor. 

  • Ditt företag ska vara nystartat, vilket innebär att du ska ha startat företaget för högst fem år sedan.
  • Du kan visa upp att du är ansvarig och tar beslut om ekonomin, ledning och den dagliga verksamheten.
  • Du ska vara aktiv jordbrukare, ha gårdsstöd för minst fyra hektar och följa grundvillkoren.
  • Du ska ha lämplig arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring eller lämplig utbildning, till exempel svensk gymnasieexamen. Däremot behöver utbildningen inte vara inom lantbruk.

Vid en kontroll ska du visa upp vissa dokument som styrker ditt ansvar över företaget och när företaget startades. Till exempel fakturor, köpeavtal och inkomstdeklarationer från Skatteverket.

Mer om villkoren hos Jordbruksverket

Sök senast 11 april

Du söker stödet i e tjänsten SAM Internet, sista dag att söka 2024 är den 11 april. Med vår hjälp går ansökan snabbt att fylla i och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är dessutom förmånliga. Boka in ett rådgivningsbesök på plats eller digitalt på distans.

Kontakta oss