Växa + Greppa Näringen = gratis miljörådgivning

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri miljörådgivning. Tillsammans med Växas rådgivare tar du fram konkreta lösningar som är till nytta för både gårdens miljöarbete – och lönsamhet.

Två Växa-anställda utomhus, glada
Amanda Segervall, produktions- och hållbarhetsrådgivare. Th. Petra Nilsson, miljö- och hållbarhetsrådgivare. Foto: Växa

Stort utbud över hela landet

Växa är rikstäckande och erbjuder Greppa Näringens rådgivningskoncept till gårdar för mjölk, nöt, får, växtodling, häst, gris och fjäderfä. Enskild rådgivning ges för till exempel växtnäringsbalanser, grovfoderodling, stallgödselspridning och lagring, klimat och energi, byggplanering, stallmiljö, dränering, biologisk mångfald i åkerlandskap, utfodring och betesstrategi.

Lär dig om moduler och utbyt erfarenheter

Populära enskilda rådgivningar är moduler för foderstater och utfodring för mjölkkor och nöt, som utförs av Växas produktionsrådgivare. Likaså bygg-, klimat- och energirådgivning som utförs av Växas rådgivare med bygg-, klimat- och energikompetens.

Andra aktiviteter som vi kan erbjuda inom Greppa är fältträffar, gruppträffar med erfarenhetsutbyten mellan lantbrukare och vattendragsgrupper. Rådgivningen finansieras av den nya jordbrukspolitiken, CAP.

Här når du oss!

Titta in på vår sida om Greppa Näringen och kontakta sedan din närmaste driftplats, för mer detaljerad information om vilken gårdsanpassad rådgivning Växa kan utföra där du har din gård.

Ett tips är också att använda: Hitta rådgivningsföretag – Greppa för att snabbt söka efter Växas olika rådgivningar.

Välkommen att kontakta en rådgivare redan idag!

Kontakta oss