Växa avvecklar registrering av DNA-mikrosatelliter

Från och med årsskiftet 2025 kommer det enbart gå att verifiera djur via genomisk analys med SNP (Single Nucleotide Polymorphism)-metoden.

Föråldrad metod

Under de senaste åren har DNA-typning med mikrosatelliter minskat avsevärt, men till årsskiftet 2024/2025 behöver metoden ha fasats ut helt. I Finland har man frångått metoden i princip helt och Danmark genomgår samma process som oss i Sverige.

– Genomisk analys med SNP är överlägsen DNA-typning med mikrosatelliter, säger Sofia Nyman, härstamningsexpert på Växa. SNP-metoden har betydligt större säkerhet och den är dessutom både billigare och analyssvaret kommer snabbare.

Gör en genomisk analys – nu!

Avvecklingen berör alla som har intresse av att härstamningsverifiera djur, såsom avelsbesättningar, rasföreningar samt importörer av utländskt avelsmaterial. Tänk på att se över era djur redan nu för att säkerställa att alla aktuella djur, särskilt potentiella avelsdjur samt dess föräldrar, har en genomisk analys. 

En genomisk analys kan göras med hårprov eller TEGO. Kalvar kan även testas med vävnadsprov som tas ut med en TST-tång i samband med öronmärkningen. Provtagningskitet för hårprov och TEGO beställer du i MinGård®. Provkitet innehåller allt du behöver för att göra testet, inklusive en instruktion över hur du går till väga.

Kontakta oss

På en semintjur kan en semindos skickas in för analys. Om semintjuren eller embryodonatorn redan har en genomisk analys kan importören efterfråga analysresultatet via fil från exportören. 

För de som har försökt lösa härstamningen med genomisk verifiering men inte lyckats, kommer vi att granska ärendet och försöka lösa det med manuell hantering som debiteras per timme.

Kontakta oss på harstamning@vxa.se för mer information om filer, provtagning eller frågor kring övergången till genomisk analys.

Bakgrunden till varför analys av DNA-mikrosatelliter avvecklas:

  • DNA-typningen med mikrosatelliter är föråldrad. Metoden mäter enbart 11 alleler (ärftliga anlagspo­sitioner) vilket gör den mindre tillförlitlig. Typningen är också mer kostsam och det tar längre tid att få fram resultaten. Bara ett fåtal använder DNA-mikrosatelliter i dag.
  • Genomisk analys (SNP) är överlägset bättre. Metoden mäter fler än 400 alleler, vilket ger en större säkerhet. Resultaten kommer snabbt och är avsevärt billigare än DNA-typning. Nästan alla använder numera genomisk analys, framför allt för att få en mer pålitlig härstamningsverifiering och genomiska avelsvärden.
  • Växa ska modernisera och bygga om alla datasystem före årsskiftet 2024/2025. I samband med nybyggnationen kommer DNA-typningen med mikrosatelliter att avvecklas.