Växa bakom pilotprojekt för behandling av kalvförlamning

Växa har fått beviljat att genomföra ett pilotprojekt, där behandling av kalvningsförlamning genom intravenös kalkbehandling kommer att utvärderas.

Växa har under flera år arbetat för att reglerna för ViLA mjölk ska bli bättre. När det kom nya föreskrifter i november innehöll de flera positiva nyheter, bland annat att sommarsjuka och klövböld samt klövsulesår får behandlas inom ViLA. Däremot saknades fortfarande möjligheten att få behandla kalvningsförlamning, som är den enskilt mest önskade ändringen från lantbrukare.

Högst 50 mjölkbesättningar kan delta

Växa har därför ansökt om och fått beviljat av Djurförsöksetiska nämnden att genomföra ett pilotprojekt, där behandling av kalvningsförlamning genom intravenös kalkbehandling kommer utvärderas. Projektet omfattar såväl utbildning som genomförande av behandlingarna enligt fastställda kriterier. Max 50 mjölkbesättningar som är anslutna till ViLA mjölk genom Växa kommer att kunna delta i försöket. Just nu pågår förberedande arbete innan projektet kan startas.

Arbetar som:
Avdelningschef Djurhälsa, regionchef fält region Öst, Områdesansvarig Eksjö

Telefon:
010-471 05 30

Mobiltelefon:
072-216 78 12