Växa i projekt om beredskapsplanering

Växa deltar just nu i ett forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt, finansierat av MSB, som handlar om beredskapsplanering på gård.

Kor på bete i sommarlandskap

Nato-medlemskapets inverkan på svenskt lantbruk

Som fullvärdiga Nato-medlemmar kommer Sverige behöva anpassa sig på olika sätt, och livsmedelsproduktionen är en bärande del för landets försvar. Flera lantbruksmedia rapporterar om Nato-medlemskapets effekter för lantbruket, även om det mesta ännu återstår att se.

Primärproduktion av livsmedel räknas som en samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ansvar för att livsmedelsproduktionen ska kunna fortgå även under kris- och krigstider ligger dock idag till stor del på primärproducenterna själva.  

Skapa bättre beredskap

Det är bakgrunden till forskningsprojektet "När krisen eller kriget kommer - beredskapsplanering i primärproduktionen av svenska livsmedel", som Växa medverkar i. Projektet är ett brett samarbete där också LRF, Skånesemin, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Gård & Djurhälsan, Svensk fågel och Hushållningssällskapet ingår.

Syftet är framför allt att skapa verktyg och förbättra rådgivning för beredskapsplanering men projektet kommer också belysa behov och förutsättningar som samhället behöver bidra med.

Projektet pågår 2023–2025 och resultaten kommer bland annat spridas via Växas kanaler.

Läs mer om projektet här: När krisen eller kriget kommer - beredskapsplanering i primärproduktionen av svenska livsmedel - SVA