Optimera produktionen

Fruktsamhetstrategi

Fruktsamhetstrategi

Du är expert på dina kor och din gård och vi är experter på fruktsamhet och förbättrad lönsamhet. Tillsammans kan vi ta fram en fruktsamhetsstrategi.

Lägg en strategi för gårdens fruktsamhet

Fruktsamma kor som ger kalvar är en förutsättning för en lönsam mjölkproduktion. Med en fruktsamhetsstrategi kan du styra gårdens djurförsörjning så att rätt djur blir dräktiga och kalvar vid rätt tillfälle. Att ta kontroll över fruktsamheten är något som alla besättningar, stora som små, vinner på!

I fruktsamhetsstrategin ingår:

  • Genomgång av dina förutsättningar och behov, inklusive faktorer som stallmiljö, kalvningshygien, djurhälsa och utfodring
  • Framtagande av en strategisk handlingsplan
  • Löpande servicebesök för bland annat dräktighetsundersökningar och/eller undersökning av djur som inte blir dräktiga eller som inte visar brunst
  • Löpande uppföljning av semineringsresultat
  • Fördjupad årlig uppföljning (för djurägarseminörer görs då även det årliga kontrollbesöket), inklusive översyn av handlingsplanen

Kontakta oss

Om du vill veta mer Kontakta oss om du vill veta mer om att lägga upp en fruktsamhetsstrategi eller om du vill komma igång med arbetet direkt

Kontakta mig