Optimera produktionen

Bevattning

Bevattning

Säkra din fodertillgång, öka avkastningen och minska ditt arealbehov genom rätt bevattning.

alt-text

Ojämn nederbörd – en riskfaktor  

Alla grödor behöver vatten, och på många platser i landet räcker inte nederbörden till. På sommaren är avdunstningen större än nederbörden, och markens vattenförråd börjar sina vid olika tillfällen på olika jordar. Vall, spannmål och majs tål dessutom torka olika bra och behöver bevattnas i olika utsträckning. Med en effektiv bevattningsstrategi säkrar du foderbehovet samtidigt som du är sparsam med vattnet.

Bevattningsplanering

Har du en befintlig bevattningsanläggning kan vi hjälpa dig att optimera din bevattning. Vi beräknar avdunstning och storlekens på markens vattenförråd för att ge dig råd om när dina olika grödor behöver vatten och ger dig råd om genomförande och givor.

Inför en investering

Går du i tankar om att investera i en bevattningsanläggning? Vi kan hjälpa dig med att uppskatta ditt bevattningsbehov och vad det skulle innebära för din grovfoderproduktion. Du kan bolla dina frågor om dimensionering med oss och få hjälp med viss myndighetskontakt i samband med investeringen.

Fyll på kunskapsbanken

Vill du lära dig mer? Vi arrangerar också kurser om bevattning, utför Greppa-rådgivning, håller presentationer och driver kunskapsprojekt i ämnet. Hör av dig till oss för att få veta mer om bevattning och hur du kan lära dig mer.
Vårt mål är en mer konkurrenskraftig svensk animalieproduktion, och vi samarbetar gärna i utvecklingsfrågor rörande bevattning.