MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

alt-text

Specialister

Förstärk lönsamheten i företaget med specialistkompetens. Specialisterna kompletterar din ordinarie rådgivares verksamhet.

Specialisterna är verksamma över hela Sverige då det finns möjlighet till rådgivning på distans. Vi utnyttjar både teknik och resor för att genomföra insatser på din gård.

Bygg

Få hjälp genom hela byggprocessen utifrån dina krav på byggnaderna. Du får tillgång till kunskap och lång erfarenhet av byggnation inom lantbruk och landsbygdsföretag. 

 • Helhetsrådgivning kring planering av lantbrukets byggnader, främst djurstallar
 • Skissförslag, ritningar och kostnadsberäkningar
 • Förprövning, miljötillstånd, upphandling, byggledning och besiktning.


Eko

Få hjälp med att förbättra lönsamheten i din ekologiska mjölkproduktion, köttproduktion eller växtodling. Eller om du vill ställa om din verksamhet till ekologisk produktion - då får du hjälp med allt du behöver tänka på. 

 • Uträkning av foderbehov
 • Översikt av foderproduktion på gården
 • Planering av växtföljd, gödsling och ogrässtrategier


Embryo

Vi hjälper dig att öka dina avelsframsteg genom embryoöverföring. Få fler avkommor efter de bästa djuren och höj den genetiska nivån i besättningen.

 • Embryospolning på gården
 • Inläggning av inköpta embryon
 • Kontraktspolningar från Viking Genetics


Foder

Foder och utfodring i mjölk och köttproduktion har stor inverkan på produktionsutfall, djurhälsa och ekonomi. Med grund i forskning och beprövad erfarenhet kan vi ge dig ett djupare helhetsgrepp. 

 • Foderstrategier, fodersystem, foderkonservering
 • Fodermedel och foderstater - konventionellt och ekologiskt
 • Fullfoder och blandfoder


Fruktsamhet

Du kan spara stora pengar på kortare kalvningsintervall och sänkt inkalvningsålder. Tillsammans med dig lägger vi upp en fruktsamhetsstrategi där vi tar reda på nuläge, sätter mål och hittar åtgärder. 

 • Dräktighetsundersökningar och fertilitetskontroller 
 • Månadsuppföljning av dina fertilitetssiffror
 • Samarbete och sambesök med våra veterinärer vid besättningsstörningar 


Företagsutveckling

Utveckla din verksamhet vidare med våra Lean-coacher, Ledarpraktiker och rådgivningsexperter som deltar i gårdsråd och personalmöten på gårdsnivå. Hos oss får du skräddarsydda tjänster efter dina behov.

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Ekonomi


Mjölkkvalitet

Full betalning för mjölken och förbättrad ekonomi! Få hjälp att hitta och minimera de faktorer som har en negativ inverkan på mjölkkvaliteten. Vi erbjuder lång erfarenhet inom mjölkkvalitet och djurhälsa.

 • Systematisk utredning bakterie
 • Utredning mjölkkvalitet: Celltal, Sporer, Fryspunkt, Lukt och Smak
 • Uppföljning


Robot

Mängden mjölk ur dina robotar har stor betydelse för lönsamheten. Mjölkmängden påverkas av flera faktorer. Vid rätt förutsättningar går det att nå 3000 liter per robot och dag.

 • Kartläggning av gårdens förutsättningar genom ett besök
 • Genomgång av allt från djurförsörjning till mjölkningsrutiner
 • Analys av siffror i ditt system och lämpliga rapporter