Anpassa gamla byggnader till djurhållning - Småland

Lär dig hur du kan bygga om och anpassa gamla byggnader till djurhållning

alt-text

Plats: Ebbarps Norrgård, 571 97 Forserum

Tid: 18 september 16:30 - 21:30

Kostnad: Kostnadsfritt

På vår småländska landsbygd finns många äldre ladugårdar som står tomma. Med den här kvällskursen vill vi visa hur man kan få liv i dem igen. Genom en ombyggnation och anpassningar i byggnaden kan det bli lönt att hålla djur i dem igen!

Med byggrådgivaren Per Nilsson från Växa ska vi titta på förutsättningar som krävs samt hur en byggprocess går till. Inspiration från tidigare ombyggnationer presenteras under kvällen. Även din byggnad kan tas upp och diskuteras. Skriv i anmälan om du har ett eget objekt som du kan tänka dig att dela med dig av.

Punkter vi bland annat går igenom:

  • Olika processer i byggplaneringen – vad som skiljer ombyggnation från nybyggnation,
  • tillstånd och regelverk,
  • exempel på olika byggen, planlösning, inredning, logistik med mera,
  • ventilation och luftkvalitet, ammoniakavgång, vatten/avvattning och energiförbrukning,
  • smarta hjälpmedel i arbetsmiljön till exempel utfodring, utgödsling, hantering och tillsyn,
  • minimera näringsförluster, minska foderspill och öka djurvälfärden,
  • byggnadskonstruktion/underhåll i äldre byggnader, förekomster av föroreningar/faror,
  • yttre stallmiljö samt utevistelse samt
  • bilder och ritningar från deltagarnas byggnader.

Under kvällen ska vi titta på byggnaderna på gården som är ett exempel på hur gamla byggnader åter tagits i bruk som effektiva djurstallar. Du erbjuds också kostnadsfri rådgivning som medlem i Greppa näringen.

 

               

Frågor?
Per Nilsson 073-023 22 48

Anmäl dig senast 09 september

Kurs

Landskap
Småland
Datum
18 september
16:30 - 21:30
Anmäl dig senast
09 september

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy