Bevattningsplanering södra Halland

Uppstartsträff för en ny ERFA-grupp: Vatten när det gör mest nytta - bevattning i vall och stråsäd.

alt-text

Plats: Växas driftsplats i Laholm, Bokbindaregatan 8

Tid: 16 april 13:00 - 15:00

Kostnad: 0

Bevattningskurs och ERFA

Med medel från Greppa Näringen kommer vi att genomföra en kurs om bevattningsplanering under våren och sommaren 2024. Kursen riktar sig främst till dig i södra Halland som redan bevattnar vall och spannmål.

Rätt mängd vatten gör nytta

Regnets fördelning över året blir allt mer extrem, olika mycket regn faller på olika platser och på många håll räcker det inte för att försörja grödan. Väder, gröda, jordart och avkastningsmål avgör när och hur ofta bevattning ska sättas in.

I kursen kommer du lära dig hur det räknas ut, en rådgivare kommer att följa avdunstningen under säsong och ge dagsaktuella råd om vattenläget på din gård i olika grödor. Du bidrar genom att mäta hur mycket det regnat just hos dig, och får tillbaka en uppdatering på vattenläget på dina jordar i olika grödor samt råd om givor och 

Kursupplägg

  • Kursen innehåller en träff i april med föreläsning om olika jordars vattenförråd, avdunstning och strategier.
  • Under maj-juli hålls kontakten genom en chattgrupp där uppdateringar om vattenläget och råd kommer 2 ggr/vecka.
  • Vi träffas också en gång i fält i juni.
  • Kursen avslutas med en träff i september där säsongen utvärderas.

     

Frågor?

Carl Andås, 076-1260341, carl.andas@vxa.se

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Landskap
Halland
Datum
16 april
13:00 - 15:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy