Bevattningsplanering Östergötland

Vill du djupdyka i bevattningsfrågor under säsongen 2024? Anmäl dig till ERFA-grupp och ta del av gårdsanpassad rådgivning

alt-text

Plats: Klockrikegården, Borensberg

Tid: 24 april 09:30 - 12:00

Kostnad: Kostnadsfritt

Välkommen till ERFA-grupp om bevattning 

Regnet räcker på många håll inte till för att försörja grödan längre. Väder, gröda, jordart och avkastningsmål avgör när och hur ofta bevattning ska sättas in.

Under kursen kommer en rådgivare från Växa att följa avdunstningen under säsong och ge dagsaktuella råd om vattenläget på din gård i olika grödor. Du bidrar genom att mäta hur mycket det regnat just hos dig och får tillbaka en uppdatering på vattenläget på dina jordar i olika grödor samt råd om vattengivor. 
 
En förutsättning är att du har ett befintligt bevattningssystem samt att du vill bevattna vall, majs, spannmål, raps.
 

Upplägg

• 24 April kl 09.30-12, Inledande teoridag på plats
• Maj-juli: uppdateringar om vattenläget och råd 2 ggr/vecka via chatt.
• Juni: fältträff
• September: avslutande träff

Endast ett begränsat antal platser!

                 
 
 
Frågor?
Carl Andås Växtodlingsrådgivare 076-1260341 carl.andas@vxa.se

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Landskap
Östergötland
Datum
24 april
09:30 - 12:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy