Kalmar: Kalvens inhysning och hälsa

Hur får man en god kalvhäsla med en optimal inhysning av kalvar? Denna kurs ger dig svaren.

alt-text

Plats: Växas lokaler, Bårstadsvägen 3 i Kalmar

Tid: 20 september 09:30 - 15:00

Kostnad: Kursen bekostas av Landsbygdsprogrammet men kostnad för lunch och fika tillkommer

Syftet och målet för kursen är att förse lantbrukare med kunskap om kalvarnas uppväxt för att hjälpa dem skapa en gynnsam miljö för kalvarna. Kursen berör både bygglösningar för ny- och ombyggnation av stall för kalvar upp till sex månader.

Kursen presenterar byggtekniska lösningar som ger kalvarna en bra närmiljö med låg miljöpåverkan och där man värnar om en god kalvhälsa och en effektiv produktion. Vi kommer att ta upp utfodring under denna tid, avvänjningsrutiner och olika inhysningssystem för kalvar, samt hur stallmiljön påverkar kalvarnas hälsa och tillväxt.

Vi kommer även att belysa olika kalvsjukdomar och hur dessa kan förebyggas. Målet är att deltagarna vid framtida stallbyggen kommer att välja bygglösningar som tar mer hänsyn till både kalvarna och miljön. 


Program: 

  • Info om Greppa Näringen

  • Diskussion om hur djurhållning kan påverka miljön, ammoniakavgång, förluster via växthusgaser, energiförbrukning mm
  • Management och utfodring kring kalven för optimal tillväxt och hälsa
  • Logistik, smittskydd och förebyggande åtgärder för en god kalvhälsa

  • Planering av kalvstall – förslag på planlösning med fungerande djurflöde och god närmiljö, för- och nackdelar med olika typer av inhysningssystem, etc.

  • Ventilation – mekanisk och naturlig ventilation, förslag på olika lösningar

  • Gödselhantering 

  • Information kring förprövning
 
           

 

Frågor?
therese.ljungberg@vxa.se

Anmäl dig senast 13 september

Anmäl dig här senast 13/9

Tack för din anmälan!

Du får en bekräftelse till din e-postadress.

Uppgifter som du lämnar i samband med din anmälan, används för genomförandet av evenemanget. Därefter raderas uppgifterna.

Kurs

Datum
20 september
09:30 - 15:00
Anmäl dig senast
13 september

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy