Online: Mjölkbönders upplevelse av djurskyddskontrollerna

Lunchwebinarium om djurskyddskontroller -hur de upplevs, vad som påverkar hur de upplevs och hur man kan förbereda sig på kontrollen.

alt-text

Plats: Online, Microsoft teams

Tid: 23 april 12:00 - 13:00

Kostnad: Webbinariet finansieras via EU och är kostnadsfritt

Växa hälsar välkomna till del ett i en serie webbinarier med inriktning på forskning och djurvälfärd.

Frida Lundmark Hedman, filosofie doktor i husdjursvetenskap på SLU berättar om forskningsprojektet som handlar om hur olika djurskyddskontroller upplevs och vad det är som kan påverka hur en kontroll upplevs. Fridas doktorsavhandling tog upp hur olika regelverk och värderingar styrde och påverkade djurskydd och djurskyddskontroller. 

Vi kommer även presentera "Beredd på kontrollen"-ett material som gör dig förberedd på djurskyddskontrollen och kan minska din oro. 

Det här är det första webbinariet i en serie av fyra, med djurvälfärd i fokus.
Webbinariet vänder sig till alla inom näringen och är finansierat via EU.

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Träff

Datum
23 april
12:00 - 13:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy