Inställd - Nötköttsdag i Vänersborg

OBS - träffen är inställd! Hur kan jag optimera min nötköttsproduktion? Vad ska jag tänka på inför kommande skördesäsong och hur styr jag med mina nyckeltal?

alt-text

Plats: Quality Hotel Vänersborg

Tid: 20 april 09:30 - 16:30

Kostnad: Kostnadsfritt

Nötköttsdagen i Vänersborg är inställd. 

Under dagen kommer vi prata om hur du på gårdsnivå kan optimera din avel efter dina förutsättningar, vad du ska tänka på inför årets grässkördar samt hur du följer upp och styr din produktion efter dina nyckeltal.
 
Dagen kommer vara uppdelad i två kurser där förmiddagspasset är tänkt att gå igenom de grundläggande förutsättningarna i nötköttsproduktionen och där eftermiddagen lite mer ingående kommer handla om foder, nyckeltal och slakten.
 
Man anmäler sig separat till båda eller ett av passen och lunchen ingår i båda fallen.
 

Förmiddagens program - Avel i dikobesättningen

09.30 Registrering med fika

10.00 Välkomna
Oskar Reineling, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna tillsammans med Mathilda Olafsdottir, Växa.

10.05 Faktorer inom avel på gårdsnivå
Johanna Bengtsson, Växa, går igenom val av produktionssystem, djurmaterial och tips på hur du kan förbättra aveln på gårdsnivå.

12.00 Hjälpmedel för brunstövervakning
Vilka hjälpmedel finns för brunstövervakning i dikobesättningen? Benny Gustavsson, Växa, redogör för några av de verktyg som finns på området.

12.30 Avslut och summering
Agroväst Gröna Möten bjuder på lunch.

Eftermiddagens program - Optimera din nötköttsproduktion

12.30 Registrering med lunch

13.30 Välkomna
Oskar Reineling, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna tillsammans med Mathilda Olafsdottir, Växa.

13.35 Optimera ditt grovfoder
Malin Fröjelin, Växa, redogör för hur grovfodret kan optimeras för att bättre passa din produktion.

14.30 Produktionsuppföljning på nötköttsgården
Malin Fröjelin, Växa, fortsätter och går igenom hur vi mäter resultatet i nötköttsproduktionen och hur vi kan arbeta med nyckeltal i verksamheten.

15.30 Fika
Agroväst Gröna Möten bjuder på fika.

16.00 SNP Prisportal
Kajsa Lätt, rådgivare på Hushållningssällskapet Västra, berättar om det nuvarande läget med Prisportalen och hur verktyget kan användas av lantbrukaren.

16.30 Summering och avslut

       

Frågor?
oskar.reineling@agrovast.se - Oskar Reineling, Gröna Möten, Agroväst

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Träff

Landskap
Dalsland, Västergötland, Bohuslän
Datum
20 april
09:30 - 16:30
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy