Utfordringskurs i Linköping

Öka kunskapen kring utfodring och skötsel av sinkor samt hur det kan påverka hälsan och prestationen för den lakterande nykalvade kon.

alt-text

Plats: Linköping, Vreta Kluster, Loftet

Tid: 24 september 13:00 - 16:00

Kostnad: Kostnadsfritt

I den här kursen får du möjlighet att fräscha upp samt fördjupa dina kunskaper och praktiska färdigheter inom området sinkoskötsel, djurhälsa och utfodring. Kursen fokuserar på hur du kan öka din kunskap kring sinkoskötsel och hur den kan påverka hälsan och prestationen för den lakterande kon. 

Vi diskuterar hur djurhållning kan påverka miljön och hur du kan minska din miljöpåverkan genom olika val av utfodringssystem och optimerade foderstater. I kursen utgår vi från sinkor och nykalvade kors behov och vi tittar även på olika lösningar och alternativ av utfodringssystem för att få till bra foderutnyttjande. 

Amanda Segervall och Elin Johansson, produktionsrådgivare på Växa, håller en teoretisk genomgång. Detta kombineras med gruppövningar och diskussioner där deltagarna ges möjlighet att öka kunskapen kring utfodring, skötsel och hälsa hos sinkor och nykalvade kor.

Kursen är idealisk för dig som jobbar med kor som vill bygga vidare på dina befintliga kunskaper och lära dig mer inom detta intressanta och viktiga ämne! 

Program

Föreläsning

  • Information om Greppa Näringen samt genomgång av syftet och målet med kursen utifrån miljö- och djurmiljöperspektiv
  • Sinkoskötsel och hur den kan påverka hälsan och prestationen för den lakterande kon
  • Sinkors behov och olika alternativ av utfodringssystem med bra foderutnyttjande och minimalt spill 
  • Exempel på foderstater, där överutfodring minimeras 

Olika lösningar utifrån olika förutsättningar på gårdar - Gruppdiskussion

  • Sinkogrupper 
  • Sintidsmineraler 
  • Energiinnehåll i fodret 
  • Hull 

Utvärdering av olika metoder och arbetssätt - Gruppdiskussion 

Under dagen bjuds det på fika och kaffe, varmt välkomna!

Kursen är kostnadsfri och är finansierad med EU-medel via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen via Länsstyrelsen Östergötland. 

         

Frågor?

Amanda Segervall, tel: 010-471 02 32, mejl: Amanda.Segervall@vxa.se 
Elin Johansson, tel: 010-471 01 74, mejl: Elin.Johansson@vxa.se

Anmäl dig senast 17 september

Anmäl dig här senast 17/9

Tack för din anmälan!

Du får en bekräftelse till din e-postadress.

Uppgifter som du lämnar i samband med din anmälan, används för genomförandet av evenemanget. Därefter raderas uppgifterna.

Kurs

Landskap
Östergötland
Datum
24 september
13:00 - 16:00
Anmäl dig senast
17 september

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy