Växa Sverige föreningsstämma 2024

Under stämman kommer bland annat resultatet för 2023 och inkomna motioner att avhandlas.

alt-text

Plats: Byggets konferens & festvåning, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Tid: 15 maj 10:30 - 16:00

Kostnad: 0 kr

Stadgeenliga förhandlingar kommer avhandla föregående års verksamhet och resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Val till styrelse, valberedning och revisorer med mera.

Till föreningsstämman 2024 kommer sex motioner att behandlas gällande hållbara kor, Växas fakturautformning, Växas medverkan ute på olika skolor samt två om ViLA och veterinärverksamheten i Sverige.

Kallelse och stämmohandlingar sänds ut till fullmäktige enligt Växa Sveriges föreningsstadgar. 

Frågor?

Kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård, liselott.jungergard@vxa.se 010-471 04 01

Medlemsträff

Landskap
Uppland, Sörmland
Datum
15 maj
10:30 - 16:00