Lotta Forsberg

Telefon:
010-471 01 21

Mobiltelefon:
072-211 32 42

Arbetar som:
Dossäljare

Driftsplats:
Bollnäs

Arbetar med:
Dosservice, Kvävebil