Helena Lans Strömblad

Telefon:
010-471 03 19

Mobiltelefon:
073-633 72 71

Arbetar som:
Miljörådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Biogas, Egenkontroll, EU-stöd, Greppa Näringen, Gödselmängd, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, Myndighetskontakter, SAM, Stallgödsel