Rebecka Asplund

Telefon:
010-471 03 34

Mobiltelefon:
070-843 82 17

Arbetar som:
Byggrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Biogas, Byggspecialist, Ekologiskt, Energi, Förprövning av djurstallar, Greppa Näringen, Kostnadsberäkning, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, Myndighetskontakter, Ritningsgranskning, Tillståndsansökning Får, Lamm