Agneta Hermansson

Telefon:
010-471 09 35

Mobiltelefon:
072-239 43 53

Arbetar som:
Byggrådgivare

Driftsplats:
Uppsala

Arbetar med:
Byggrådgivning, Förprövning av djurstallar, Greppa Näringen, Kostnadsberäkning, Miljöbalken, MKB, Myndighetskontakter, Ritningsgranskning, Tillståndsansökning