Kopodden - Köttföretagen

I Kopoddens andra säsong får du träffa nötköttsföretagare från fem olika gårdar i Sverige.

Köttföretagen

De berättar om sin produktion, vad de brinner för, utmaningarna de ställs inför och sina djur. Det handlar om naturbete, vikten av hygien för friska kalvar, gårdsbutiken och hur bra Angus trivs i den norrbottniska kylan.

Växas experter hörs också i avsnitten och ger goda råd till nötköttsföretagare kring bland annat avelsarbete, smittskydd, foder och betesplanering.