alt-text

Hållbar genetik

Framtidsäkra produktionen med motståndskraftiga djur och minskad antibiotikaanvändning. Hos oss hittar du innovativa avelslösningar.

Utan dig och din besättning skulle vi inte ha någon mat på bordet. Produktionen inom lantbruket är avgörande för att möta den växande efterfrågan på säkra livsmedel av hög kvalité.

Genom VikingGenetics kan vi erbjuda avelslösningar som ger dig problemfria och fruktsamma kor med god hälsa och hög produktion. När du väljer tjurar hos oss får du ett genetiskt framsteg i dessa egenskaper - för varje generation i din besättning.

Hållbara kor boostar lönsamheten och gynnar klimatet

Dålig fertilitet, låg avkastning och hälsoproblem är de tre vanligaste utslagningsorsakerna i dagens mjölkbesättningar. Genom att fokusera på en ökad livstidsproduktion får du en hållbar satsning som också stärker lönsamheten i företaget. 

Livstidsproduktion alla raser

Långlivade kor ger lägre klimatavtryck

Friska och fertila kor som lever länge minskar besättningens klimatavtryck. Långlivade kor ger inte bara ökad lönsamhet och bättre djurvälfärd, de minskar även mjölkens klimatavtryck. När kon lever länge fördelas hennes uppfödningskostnad på en högre livstidsavkastning.

Med en högre medellivslängd minskar även kostnaderna för rekryteringsdjuren samtidigt som färre rekryteringsplatser ger en mer klimatvänlig mjölkproduktion. Dels på grund av den ökade livstidsproduktionen, och att besättningens totala metanproduktion sjunker med färre djur som behöver födas upp. Det ger ett mindre behov av rekryteringsplatser såväl som det ger sänkta uppfödningskostnader. 

Hur påverkar rekryteringsgraden klimatavtrycket?

SEGES i Danmark har beräknat betydelsen av att minska rekryteringsgraden för klimatavtrycket. Vid en inkalvningsålder på 24 månader och en rekryteringsgrad på 40% krävs 89 kvigor per 100 kor. I beräkningen når inte alla dessa kvigor inkalvning, men genom att sänka rekryteringen till 35% krävs endast 75 kvigor. Det innebär ett mindre behov av platser, foder och andra resurser som behöver gå till rekryteringsdjuren.

Effekten på klimatavtrycket påverkas även av inkalvningsåldern. Desto lägre inkalvningsålder kvigan har desto mindre är hennes klimatpåverkan, förutsatt att kvigan kommer upp i tillräcklig storlek och mognad.

6% minskat klimatavtryck

Om du istället minskar rekryteringen från 40% till 30% minskar klimatavtrycket med 75 000 kg CO2e. Något som motsvarar en sänkning på nästan 6% av mjölkens klimatavtryck. För att en sådan minskning ska vara möjlig, behöver din besättning ha tillräckligt bra fruktsamhet i kombination med god hälsa och en produktion som tillåter dem att bli äldre.

 

VikingGenetics är ledande i Norden på avelsarbete för nötkreatur och ägs av 25 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark.