Breeders bonus och andra ersättningar

Så fungerar VikingGenetics betalningsmodell - för dig som föder upp kvigor, erbjuds spolkontrakt, genomtestar tjurkalvar eller säljer semintjurar.

Breeders bonus

I de fall VikingGenetics är intresserade av att köpa en kviga från din besättning som kan bli donna i embryoprogrammet, utgår en Breeders bonus till dig som uppfödare av ET-kvigan. Det förutsätter att hon i sin tur producerar en semintjur eller en ET-dotter.

De besättningar som erbjuds spolkontrakt får en ersättning på € 1 200.

Betalning för tjurar

Betalningen för en såld semintjur är tvådelad för alla raser. Den första delen betalas ut direkt vid inköpet. Andra delen betalas ut när tjuren börjat producera godkända doser. Om tjurkalven, VH eller VJ, har dubbelt anlag för hornlöshet blir ersättningen högre.

Ersättning vid genomtest av kalv

Om du genomtestar en intressant tjurkalv utgår en ersättning på € 100 per kalv, om VikingGenetics väljer att skjuta upp inköpsbeslutet från de veckovisa svaren till de månatliga. Däremot gäller inte ersättningen de besättningar som får € 650 för en testad ET-tjurkalv.

Betalningsmodell VikingRed VikingHolstein VikingJersey
Kviga      
Såld kviga, ET-donna € 4 000 € 4 000 € 4 000
ET-donna vid insatt semintjur € 2 000 € 3 000 € 2 000
ET-donna som ger en ny ET-donna € 1 000 € 1 000 € 1 000
Tjur      
Del 1
Såld tjurkalv
€ 3 000 € 5 000 € 3 000
Del 2
Producerade doser
€ 3 000 € 7 000 € 3 000
Om tjuren är PP - € 3 000 € 3 000
Testad ET-tjurkalv efter spolningskontrakt € 650 € 650 € 650